Financiλn 2015

 

Beloningsbeleid

Het Annahuis heeft drie betaalde beroepskrachten in dienst en een heleboel enthousiaste vrijwilligers. Wij werken niet met een vrijwilligersvergoeding. Ook de bestuursleden krijgen geen geldelijke beloning. De salariλring van de beroepskrachten verloopt volgens de CAO Welzijn en de CAO Bisdom.

 

naar boven

RSIN

Het RSIN van het Annahuis is 804609482.

 

naar boven

Financiλle verantwoording

 

De financiλle jaarstukken worden ieder jaar gecontroleerd door Accountantskantoor Govers te Eindhoven. Govers verstrekt na controle een beoordelingsverklaring.

Balans per 2015

 

 

 

 

 

tot en met 31 December 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 december

 31 december

 

 

Aktiva

 

boekjaar

 voorgaand boekjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarrekening

 

 €    197.989,83

 €            214.093,18

 

 

Giro rekening

 

 €        8.266,64

 €                8.638,79

 

 

Kas

 

 €           152,85

 €                     84,85

 

 

Vorderingen op korte termijn

 

 €      20.788,97

 €                4.349,65

 

 

 

 

 €    227.198,29

 €            227.166,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    -  

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen

 

 €      25.048,09

 €              25.048,09

 

 

Bestemmingsreserve

 

 €    165.905,24

 €            175.332,73

 

 

Speciale projecten

 

 €      11.716,00

 €              15.212,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €                           -  

 

 

Schulden op korte termijn

 

 €      24.528,96

 €              11.573,65

 

 

 

 

 €    227.198,29

 €            227.166,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen 31 december voorgaand boekjaar

 

 

€                25.048,09

 

 

 

BIJ

AF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €                 -  

 €                   -  

 

 

 

 

 

 Saldo mutaties

 €                           -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij/af: saldo staat van baten en lasten boekjaar

 

 

 €                           -  

 

 

Vermogen 31 december boekjaar

 

 

 €              25.048,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

exploitatie

begroting

 voorgaand

 

 

 

boekjaar

boekjaar

 boekjaar

 

 

Personeelskosten

 €    10.040,00

 €             90,00

 €                2.289,51

 

 

Algemene kosten / kantoorkosten

 €      6.725,31

 €        3.744,00

 €                5.513,28

 

 

Projecten / Activiteiten

 

 

 

 

 

- Individuele begeleiding en ondersteuning

 €    38.788,41

 €      32.220,00

 €              27.499,20

 

 

- Inloopatelier

 €      7.708,82

 €      13.012,00

 €              11.130,46

 

 

- Straatraad

 €      9.563,48

 €      21.520,00

 €              32.482,72

 

 

- Straatrakker

 €      3.928,53

 €        7.872,00

 €              17.437,46

 

 

- Inloophuis

 €    43.616,96

 €      54.426,00

 €              35.776,79

 

 

- materiλle ondersteuning

 €         826,76

 €        3.000,00

 €                1.026,15

 

 

- Eetgroep

 €      1.725,56

 €      10.850,00

 €                3.385,51

 

 

- Roma beleid

 €      9.943,28

 €        9.592,00

 €              12.084,39

 

 

- Zingeving

 €      1.568,58

 €        6.000,00

 €                1.212,72

 

 

- The tough guide

 €      3.718,11

 €        3.222,00

 €                           -  

 

 

- Margeinbeeld2

 €      3.413,02

 €        2.148,00

 €                2.208,00

 

 

- Samenwerking  GGZ

 €      1.506,53

 €        1.968,00

 €                1.944,00

 

 

- Samenwerking overige instanties

 €      1.549,21

 €        1.074,00

 

 

 

- Expertise en ontwikkeling

 €      4.834,92

 €        5.904,00

 €                           -  

 

 

- Publiciteit

 €      3.608,67

 €      11.204,00

 €                           -  

 

 

- Vrijwilligersbeleid

 €      8.685,42

 €      10.372,00

 €              10.626,62

 

 

- Daad bij het woord (Annahuis de wijk in)

 €      2.807,95

 €        2.148,00

 €                           -  

 

 

- Ondersteuning bestuur en subsidie aanvragen

 €      2.326,52

 €        2.148,00

 €                           -  

 

 

- Ondersteuning Noord

 €      3.873,03

 

 €                   198,00

 

 

- Speciale projecten

 

 €      10.000,00

 €                           -  

 

 

Mutatie bestemmingsreserve

 

 

 €              20.974,48

 

 

Voordelig saldo

 

 

 €                7.808,65

 

 

 

 €  170.759,07

 €    212.514,00

 €            193.597,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

exploitatie

begroting

 voorgaand

 

 

 

boekjaar

boekjaar

 boekjaar

 

 

Personeelskosten

 €    10.040,00

 €             90,00

 €              10.000,00

 

 

Algemene kosten / kantoorkosten

 €      6.725,31

 €        3.744,00

 €              13.321,93

 

 

Projecten / Activiteiten

 

 

 

 

 

- Individuele begeleiding en ondersteuning

 €    38.788,41

 €      32.220,00

 €              27.250,00

 

 

- Inloopatelier

 €      7.708,82

 €      13.012,00

 €              12.170,00

 

 

- Straatraad

 €      9.563,48

 €      21.520,00

 €              32.242,53

 

 

- Straatrakker

 €      3.928,53

 €        7.872,00

 €              17.891,57

 

 

- Inloophuis

 €    43.616,96

 €      54.426,00

 €              35.890,00

 

 

- materiλle ondersteuning

 €         826,76

 €        3.000,00

 €                1.500,00

 

 

- Eetgroep

 €      1.725,56

 €      10.850,00

 €                5.292,21

 

 

- Roma beleid

 €      9.943,28

 €        9.592,00

 €              12.000,00

 

 

- Zingeving

 €      1.568,58

 €        6.000,00

 €                           -  

 

 

- Tough guide (huisje boompje)

 €      3.718,11

 €        3.222,00

 €                           -  

 

 

- Margeinbeeld2

 €      3.413,02

 €        2.148,00

 €                2.000,00

 

 

- Samenwerking GGZ

 €      1.506,53

 €        1.968,00

 €                2.000,00

 

 

- Samenwerking overige instanties

 €      1.549,21

 €        1.074,00

 

 

 

- Expertise en ontwikkeling

 €      4.834,92

 €        5.904,00

 €                     15,00

 

 

- Publiciteit

 €      3.608,67

 €      11.204,00

 €                1.000,00

 

 

- Vrijwilligersbeleid

 €      8.685,42

 €      10.372,00

 €              10.500,00

 

 

- Daad bij het woord (Annahuis de wijk in)

 €      2.807,95

 €        2.148,00

 €                           -  

 

 

- Ondersteuning bestuur en subsidie aanvragen

 €      2.326,52

 €        2.148,00

 €                           -  

 

 

- Ondersteuning Noord

 €      3.873,03

 

 €                           -  

 

 

- Speciale projecten

 

 €      10.000,00

 €              10.524,70

 

 

Nadelig saldo

 

 

 

 

 

 

 €  170.759,07

 €    212.514,00

 €            193.597,94