Algemene informatie

Het Annahuis is een stichting voor diaconaal werk, in 1995 opgericht door verschillende kerkgemeenschappen in Breda-West en Breda-Centrum. Tegenwoordig gedragen door velen, individueel en in georganiseerde verbanden, in en buiten Breda.

 

 

Ontmoeting

Dagelijks ontmoeten mensen elkaar in en bij het Annahuis. Op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn zij bij elkaar te gast en leren van elkaar, steunen en luisteren, begeleiden waar nodig en zij bieden elkaar hulp waar dat gewenst is. Deze elementen kenmerken alle activiteiten.

 

 

Actie

Het Annahuis steunt mensen in het verzet tegen onrecht en uitsluiting: sociaal, maatschappelijk, economisch. Het centrum kan medestrijder zijn en geeft stem aan mensen die vaak niet gezien, gehoord of begrepen worden. Ook vervult het een brugfunctie naar maatschappelijke en kerkelijke instanties.

naar boven

Bezinning

Ontmoeting en actie voeden de momenten van bezinning die regelmatig plaatsvinden. En andersom voedt de bezinning deelnemers om ontmoeting te verdiepen en actie vol te houden. In de Advent op weg naar Kerstmis en in de Veertigdagentijd die leidt naar Pasen zijn er wekelijks workshops waarin aandacht is voor dialoog en bezinning.

 

naar boven

Gastvrij

Het centrum is niet alleen gastvrij voor de tallozen die er regelmatig binnenlopen of zich melden aan de voordeur.

Het Annahuis is een gastvrij huis voor de Stichting Samen Op Reis, die reizen organiseert voor mensen met een beperking.

Wekelijks maken groepen gebruik van de faciliteiten van het huis. Ruimtes worden verhuurd aan groepen die een plek zoeken om samen te komen, te vergaderen, om samen iets te vieren of samen te eten. Zo ondersteunt het Annahuis andere groepen en initiatieven. Informatie (alleen voor het (zakelijk) huren van een ruimte) via kruispuntannahuis @ gmail.com.

Het is ook een gastvrij thuis voor de mensen die er wonen. De bewoners houden het licht brandend als alle kantoren zijn gesloten.

 

naar boven

Levende geschiedenis

Het Annahuis is gevestigd in de voormalige pastorie van de vroegere St. Annaparochie in Breda. Een statig gebouw, meer dan 100 jaar geleden ontworpen door architect Cuypers jr.. Na de sluiting van de Annakerk in 1995 verlieten de paters Kapucijnen het pand en werd de sleutel overgedragen aan nieuwe bewoners: Marian en Kees Schrauwen en hun gezin. Wonen en werken gebeurt nog altijd met respect voor het rijksmonument dat de eigen sfeer en kleur van het centrum mee bepaalt.

Katholieke en protestantse kerkgemeenschappen richtten het Annahuis op. Pastores, medewerkers en bewoners openden de deuren voor hen die behoefte hebben aan een luisterend oor, mensen die even op verhaal willen komen, een praatje willen maken of een kop koffie drinken, behoefte hebben aan ondersteuning of begeleiding. Daarmee stonden en staan medewerkers van het Annahuis in de rijke tradities die zich wijden aan de evangelische opdracht om op te komen voor de kwetsbaren in de samenleving.

In 2004 verscheen ď100 jaar mensenwerk. Annapastorie Annahuis, 1904-2004. Beeld van een eeuw kerkelijke aanwezigheid in de arbeiderswijken van Breda.Ē van Monique van der Zanden in samenwerking met Kees Schrauwen. Het boek is te bestellen via

info @annahuis.nl.

 

naar boven

Doel

Stichting Annahuis stelt zich ten doel een ontmoetingsplaats te zijn voor mensen die in een sociaal maatschappelijk kwetsbare positie verkeren en is gericht op de ontwikkeling van ieders kracht en talenten opdat de menselijke waardigheid gestalte krijgt. Opgebouwde kennis, ervaring en signalen brengt het diaconaal centrum actief ter sprake in het kerkelijk en maatschappelijk netwerk en bij bondgenoten.

 

naar boven

Financiering

Het Annahuis kan bestaan dankzij de steun van financiers. R.K. congregaties en instellingen, protestantse instellingen, landelijke instellingen, particulieren en anderen helpen met de financiering van het Annahuis. In 2016 steunt onder meer het Kansfonds het Annahuis. De Gemeente Breda is dit jaar onze grootste subsidieverstrekker.

 

 

 

 

naar boven