Het Annahuis heeft partners waarmee het samenwerkt of die de stichting en activiteiten ondersteunen. Een aantal van hen staat hieronder vermeld, waar mogelijk met een link naar de site van de betreffende organisatie.

 Bisdom Breda

www.bisdombreda.nl

 

 

 Fameus

www.che.ggzbreburg.nl

 

 

 

 Gemeente Breda

www.breda.nl

 

 

 

 GGz Breburg

www.ggzbreburg.nl

 

 

 Hulp in Praktijk†††††††††††

www.stichtinghip.nl

 

 

 Inloop Clement

 

 Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout

http://www.loketbegeleiding.nl

 

 

 Marge In Beeld 2

http://www.margeinbeeld2.nl

 

 

 Nazarethparochie Breda

www.rkbredawest.nl

 

 

 Netwerk DAK

http://www.netwerkdak.nl

 

 

 Parochie Breda-Noord

www.parochiebredanoord.nl

 

 

 Protestantse Gemeente Breda†

www.protestantsegemeentebreda.nl

 

 Protestantse Gemeente Ginneken†

www.protestantsegemeenteginneken.nl

 

 Kansfonds

http://www.kansfonds.nl

 

 

 Stichting de Vonk

www.stichtingdevonk.nl

 

 

 STRAATRAAD

http://www.straatkrantbreda.nl/

 

 

 STRAATRAKKER

http://www.straatrakker.com

 

 

 Vierde Wereld Beweging

www.atd-vierdewereld.nl

 

 

 Wijkwijs Breda

www.wijkwijsbreda.nl

 

 

 Zorg voor Elkaar Breda

www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Partners en links

ATD VierdewereldWijkwijsbredaGGz Breburgwelkom bij Stichting de VonkFameus