Ruimte huren in het Annahuis

 

Het Annahuis beschikt over een aantal ruimten die kunnen worden verhuurd als zij niet in gebruik zijn bij het diaconaal centrum Breda. Het gaat met name om de monumentale woonkamer en de inloopruimte. In goed overleg kan ook gebruik worden gemaakt van de keuken.

Woonkamer en inloopruimte zijn goed te gebruiken voor groepen tot ongeveer 16 personen. Er is een flapover beschikbaar en koffie/thee kan de groep zelf verzorgen.

Voorwaarde voor de verhuur is dat de activiteit niet strijdig is met de doelstellingen van het diaconaal centrum.

Meer informatie en reserveringen via de heer Kees de Jong. Hij is bereikbaar via email: kruispuntannahuis@gmail.com.

Let op: dit gaat niet om het verhuren van woonruimte.