Vacatures

Functie: Kom bij ons team STRAATRAAD!

Korte omschrijving: Als lid van het team STRAATRAAD ben je op woensdag bij de wekelijkse bijeenkomst voor en door (ex)dak- en thuislozen in het Annahuis.

 

Organisatie:

Het Annahuis is een diaconaal centrum en inloophuis in Breda. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen is bij ons welkom. We organiseren inloopochtenden, een inloopatelier en de STRAATRAAD. Bezoekers kunnen bij ons ook altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of doorverwijzen.

 

STRAATRAAD:

De STRAATRAAD is een wekelijkse bijeenkomst in het Annahuis voor en door (ex)dak- en thuislozen. We bespreken hierin problemen waar mensen op straat tegenaan lopen. Hierbij kijken we wat er misgaat, hoe het beter kan en wie hiervan af moet weten. Waar mogelijk nodigen we medewerkers van betrokken organisaties uit om hiermee het gesprek aan te gaan.

Vanuit de STRAATRAAD gaan we actief met signalen aan de slag. Zo is bv. de STRAATTOUR ontstaan. Hierbij leiden (ex)dak- en thuislozen mensen rond door Breda en tonen zij plekken die belangrijk zijn voor daklozen. Ook hebben we dierenopvang STRAATRAKKER opgericht. Doordat dierenbezittende daklozen hun hond nu ergens onder kunnen brengen kunnen ook zij gebruik maken van de nachtopvang en hoeven ze niet meer te kiezen tussen zichzelf of hun hond. (Momenteel is STRAATRAKKER op zoek naar een nieuwe locatie.)

 

Wat ga je doen:

Als vrijwilliger van de STRAATRAAD werk je samen in een team. Taken en tijden worden onderling afgestemd en zijn dus heel flexibel.

Bij de STRAATRAAD zijn er verschillende taken die je zou kunnen doen, zoals:

· Aanwezig zijn bij de bijeenkomst op woensdagochtend

· Hier verslag van maken en dit op de site zetten (www.straatkrantbreda.nl)

· Als gastheer/gastvrouw koffie en thee schenken, bezoekers welkom heten, afwassen en opruimen

· De afsprakenlijst bijhouden

· Gasten uitnodigen

· Post voor de STRAATRAAD bijhouden

Er zijn altijd nog meer mogelijkheden. Vind je het leuk om dingen te organiseren of ben je een echte netwerker? Dan kun je meehelpen met de STRAATTOURS. Ben jij goed met honden of met het opstellen van roosters en het coachen van een team? Dan kun je misschien bij STRAATRAKKER aan de slag.

 

Jij bent:

· Iemand die met een open en geïnteresseerde houding naar mensen wil luisteren

· Iemand die zich betrokken voelt bij het leven op straat in Breda (of hier meer over wilt leren)

 

Jij kunt:

· Op woensdagochtend

· Op de computer werken

· Vlot, in goed Nederlands en vanuit de mensen zelf schrijven

 

Wij bieden:

Bij het Annahuis vindt iedere vrijwilliger een warm welkom. We hebben een gezellig en ongedwongen team. We gaan uit van jouw kwaliteiten en wensen en kijken samen waar jij het best op je plek zit. Je kunt gratis een korte training krijgen in de methodiek van de presentie om op een fijne manier om te kunnen gaan met de bezoekers, in wiens leefwereld je zeker betrokken zult raken.

 

Tijdsbesteding:

De STRAATRAAD duurt elke woensdag van half 10 tot half 12. Als je ’s ochtends gastheer of gastvrouw bent dan is het handig om van 9 tot 12 uur aanwezig te zijn. Het schrijven van het verslag, uitnodigen van gasten en andere taken doe je buiten deze uren, vanuit huis of vanuit het Annahuis.

 

Meer informatie:

Zie www.annahuis.nl, www.straatkrantbreda.nl  of kom een keertje de sfeer proeven en meedoen in het Annahuis!

Functie: Vrijwillig coördinator hondenopvang Straatrakker

Korte omschrijving: Als coördinator zorg je voor de praktische randvoorwaarden en de communicatie met het team van vrijwilligers.

 

Organisatie:

Het Annahuis is een diaconaal centrum en inloophuis in Breda. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen is bij ons welkom. We organiseren inloopochtenden, een inloopatelier en de STRAATRAAD. Bezoekers kunnen bij ons ook altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of doorverwijzen.

 

STRAATRAAD en Straatrakker:

De STRAATRAAD is een wekelijkse bijeenkomst in het Annahuis voor en door (ex)dak- en thuislozen. We bespreken hierin problemen waar mensen op straat tegenaan lopen. Hierbij kijken we wat er misgaat, hoe het beter kan en wie hiervan af moet weten. Waar mogelijk nodigen we medewerkers van betrokken organisaties uit om hiermee het gesprek aan te gaan.

Vanuit de STRAATRAAD hebben we dierenopvang Straatrakker opgericht. Hier kunnen mensen die tijdelijk niet voor hun hond kunnen zorgen (vanwege bijvoorbeeld opvang, opname of detentie) en reguliere opvang niet kunnen betalen, hun hond tijdelijk laten verblijven. Straatrakker is lang op zoek geweest naar een nieuwe locatie maar hoopt nu bij de Dierenopvang Breda (het asiel) een doorstart te kunnen maken. Twee keer per dag zouden vrijwilligers van Straatrakker bij de Dierenopvang langsgaan om de honden te verzorgen.

 

Wat ga je doen:

Als coördinator zorg je ervoor dat praktische randvoorwaarden geregeld zijn. Ook ben je het aanspreekpunt voor het team van vrijwilligers, voor de baasjes van de honden en voor de Dierenopvang Breda. Hierbij word je ondersteund door het Annahuis. Taken die hierbij horen zijn bijvoorbeeld:

Tijdens kantoortijden de mobiele telefoon van Straatrakker aannemen

Samen met een medewerker van het Annahuis een intakegesprek voeren met nieuwe baasjes

Afspraken maken met baasjes over het zien en verzorgen van hun hond

Roosters maken (twee shifts per dag invullen met vrijwilligers) en verspreiden

Contact houden met het team van vrijwilligers, motiveren

 

Jij bent:

Goed in open en rustig communiceren

Stressbestendig en betrouwbaar

Zorgvuldig met het verzamelen van gegevens en het maken van afspraken

 

Wij bieden:

Bij het Annahuis vindt iedere vrijwilliger een warm welkom. We hebben een gezellig en ongedwongen team. We gaan uit van jouw kwaliteiten en wensen en kijken samen waar jij het best op je plek zit. Van de Dierenopvang Breda krijg je een korte training in het omgaan met honden.

 

Tijdsbesteding:

Als coördinator draag je de mobiele telefoon van Straatrakker bij je. Via deze telefoon en via de e-mail kunnen mensen (baasjes, hulpverleners, vrijwilligers) contact met je opnemen, bijvoorbeeld voor een nieuwe aanmelding, voor informatie, over het rooster of als ze ergens tegenaan lopen. Van maandag t/m donderdag is er bij het Annahuis iemand beschikbaar om met je mee te kijken als je vragen hebt.

Als er honden in de opvang verblijven moet er voor elke dag een rooster worden gemaakt. In overleg met het team kun je dit bijvoorbeeld voor één of twee weken vooruit maken.

Verder zijn er tussendoor soms gesprekken met nieuwe baasjes of vrijwilligers, die je samen met een medewerker van het Annahuis voert, gepland tijdens de openingstijden van het Annahuis.

 

Meer informatie:

Zie www.annahuis.nl, www.straatkrantbreda.nl  of kom een keertje de sfeer proeven en meedoen in het Annahuis!

Functie: Verzorg honden voor dierenopvang STRAATRAKKER

Korte omschrijving: Als vrijwilliger van STRAATRAKKER help je mee honden te verzorgen zodat hun baasjes opvang of behandeling kunnen krijgen zonder hun dier kwijt te raken.

 

Organisatie:

Het Annahuis is een diaconaal centrum en inloophuis in Breda. Veel van onze bezoekers hebben te maken met armoede of verslaving of hebben geen dak boven hun hoofd. Iedereen is bij ons welkom. We organiseren inloopochtenden, een inloopatelier en de STRAATRAAD. Bezoekers kunnen bij ons ook altijd in gesprek gaan met de beroepskrachten, die graag een luisterend oor bieden en waar gewenst advies geven of doorverwijzen.

 

STRAATRAAD:

De STRAATRAAD is een wekelijkse bijeenkomst in het Annahuis voor en door (ex)dak- en thuislozen. We bespreken hierin problemen waar mensen op straat tegenaan lopen. Hierbij kijken we wat er misgaat, hoe het beter kan en wie hiervan af moet weten. Waar mogelijk nodigen we medewerkers van betrokken organisaties uit om hiermee het gesprek aan te gaan.

 

STRAATRAKKER

Vanuit de STRAATRAAD is dierenopvang STRAATRAKKER ontstaan. De opvang is gericht op de honden van personen die, door omstandigheden, tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen. Hierbij valt te denken aan: het ingaan van een traject voor dak- en thuislozen, detentie of opname bij bv. Novadic-Kentron of de GGz. Waar iemand normaal zijn hond zou kwijtraken, of om deze reden zonder hulp op straat zou blijven zwerven, kan hij de hond nu tegen een kleine vergoeding tijdelijk bij STRAATRAKKER plaatsen. De hond verblijft in een hok bij de Dierenopvang Breda en wordt verzorgd door vrijwilligers verbonden aan het Annahuis en/of de Dierenopvang.

 

Wat ga je doen:

Als vrijwilliger van STRAATRAKKER maak je onderdeel uit van een team. Als er een hond in de opvang zit moet er twee keer per dag (10:30 – 12:00u en 13:30 – 15:00u) iemand naar de hond toe. Wie er op welke tijd gaat wordt in onderling overleg afgestemd en is dus heel flexibel.

Je hebt de volgende taken:

De hond aandacht geven

De hond uitlaten

De gezondheid van de hond in de gaten houden

Er zijn altijd nog meer mogelijkheden. Weet jij een goede balans te vinden tussen initiatief nemen en iets aan een ander overlaten? Dan kun je mogelijk de coördinator van STRAATRAKKER een steuntje in de rug geven.

 

Jij bent:

Iemand met affiniteit voor honden

Verantwoordelijk, betrouwbaar en helder in de communicatie

 

Jij kunt:

Op korte termijn beschikbaar zijn als er een hond in de opvang komt

 

Wij bieden:

De kans om met dieren aan de slag te gaan en zo tegelijk hun baasjes bij te staan. Als je een Participatiewetuitkering hebt en onder Zorg & Activering van de ATEA-groep valt is het mogelijk vrijwilliger van STRAATRAKKER te worden in het kader van deze activering.

 

Tijdsbesteding:

Incidenteel, wanneer er een hond in de opvang zit. Per dag is er dan op twee momenten een vrijwilliger nodig:

Tussen 10:30 en 12:00u

Tussen 13:30 en 15:00u

 

Meer informatie:

Zie www.annahuis.nl, de facebookpagina’s van het Annahuis en STRAATRAKKER, of kom een keertje de sfeer proeven bij de STRAATRAAD op woensdagochtend in het Annahuis!