Ontmoeting, actie en bezinning kenmerken de activiteiten in en vanuit het Annahuis. Hieronder staan voorbeelden. Wil je meer weten? Loop dan een keertje binnen of neem contact met ons op via info@annahuis.nl.

 

Activiteiten

STRAATRAKKER

Atelier

Annakeuken

Inloopochtenden

Elke maandag-, dinsdag en donderdagmorgen tussen 09.30 en 12:00 u is er gelegenheid ´zomaar´ binnen te lopen voor een kop koffie, een praatje en gezelschap. Kinderen en honden zijn ook van harte welkom.

 

Aan de deur….

Mensen met een vraag, een wens of verhaal bellen aan en zijn welkom. Zij krijgen een luisterend oor en als er behoefte aan is advies of hulp. Op woensdag is een medewerker beschikbaar die vragen kan beantwoorden rondom verblijfsrecht.

 

Dak– of thuisloos

Het is niet meer mogelijk een officieel postadres met BRP-inschrijving (voorheen GBA) te krijgen op het Annahuis. Men kan daarvoor terecht bij het Centraal Onthaal van de gemeente, geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.00 u in het stadskantoor. Het Annahuis heeft veel know-how en ervaring met mensen die dak– of thuisloos zijn en kan goed advies geven, begeleiden of toeleiden naar geschikte hulpverlening. Dus ieder kan langs komen, ook als mensen bij het Centraal Onthaal niet geholpen kunnen worden.

 

 naar boven

STRAATRAAD

Elke woensdagmorgen tussen 09:30 en 10:30 u komt de STRAATRAAD bij elkaar. Welkom zijn (dreigende) (ex-) dak– en thuislozen, mensen van de straat en de campings en belangstellenden. Doel is belangenbehartiging van en voor de mensen van de straat door de mensen van de straat en het positief beïnvloeden van de beeldvorming rond dak– en thuislozen. Dit project is een samenwerking met het Straatteam van de Stichting Maatschappelijke Opvang.

 

naar boven

 

 

 

 

STRAATRAKKER is een tijdelijke opvang voor honden in Breda. De opvang is gericht op personen, die door omstandigheden, tijdelijk niet voor hun hond kunnen zorgen. Bij STRAATRAKKER blijft de baas eigenaar van de hond en hoeft hier dus geen afstand van te doen.  STRAATRAKKER is een initiatief van de STRAATRAAD (Annahuis) en wordt volledig gedraaid door vrijwilligers. Momenteel is Straatrakker gesloten, maar wij hopen dit voorjaar met een nieuw team te kunnen beginnen op de locatie van de Dierenopvang Breda! Kijk voor meer informatie op facebook.com/straatrakker.

 

naar boven

 

 

 

Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 u is er voor bezoekers van het Annahuis open atelier. Onder begeleiding van een kunstenares gaan mensen creatief aan de slag. Zij kunnen zich uiten zodat ongekende kwaliteiten en talenten aan het licht komen.

 

 naar boven

 

 

Elke maandag lunchen we samen, om 12.00 u. Voor €2,50 per persoon geniet je van een heerlijk 2-gangen gerecht, bereid door een enthousiast team van geweldige koks. Zij leren graag aan bezoekers hoe de gerechten worden klaargemaakt, dus help vooral ‘s ochtends mee met de bereiding van de maaltijd! Opgeven voor koken of eten kan tot de donderdag voor elke lunch.

 

 naar boven

Stem geven en gehoord worden

Medewerkers participeren in netwerken en overleg van maatschappelijke en kerkelijke instanties in Breda: sociale zaken (ATEA), maatschappelijk werk (IMW), geestelijke gezondheidszorg (GGz Breburg), GGD, Gemeentelijke Kredietbank, Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO), jeugdzorg, verslavingszorg (Novadic-Kentron), Impegno, voedselbank, bisdom, protestantse gemeenten, parochies enz.

naar boven

Workshops

Er worden in en vanuit het Annahuis workshops voor dialoog en bezinning gehouden. Mensen van verschillende achtergronden gaan met elkaar in gesprek en laten zich inspireren aan de hand van thema’s die aan bod komen d.m.v. tekst, beeld, symbolen of muziek. Deelnemers krijgen zo beter zicht op ieders positie, leefwereld, werkveld en eventueel problematiek. Ook kunnen deelnemers stilstaan bij belangrijke zingevings– en levensvragen.

 

naar boven